XVI Niedziela Zwykła 25 lipca A.D. 2021

XVI Niedziela Zwykła 25 lipca A.D. 2021 1.Dzisiaj w naszej parafii odpust św. Marii Magdaleny, główna Msza św. o godz. 11, po czym będzie procesja eucharystyczna, przewodniczy i kazanie wygłosi ks. Wojciech Nowacki z diecezji łomżyńskiej, profesor seminarium duchowne-go i jego wieloletni rektor. Możliwość uzyskania odpustu pod zwykłymi warun-kami. 2.Dzisiaj dzień solidarności z poszkodowanymi w…